Regulamin Konkursu "Dobra Energia dla wszystkich"

Utworzono: wtorek, 03. kwiecień 2012 09:13

Z okazji Święta Dnia Ziemi Fundacja Miasto-Ogród Książenice, Urząd Miasta w Grodzisku Mazowieckim i Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki zapraszają dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w konkursie Dobra Energia dla wszystkich. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Pikniku Ekologicznego w Książenicach 12 maja o godzinie 10.00.

Regulamin konkursu Dobra Energia dla wszystkich

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mających bezpośredni wpływ na edukację młodego pokolenia.

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu o nazwie Dobra energia dla wszystkich jest Fundacja Miasto – Ogród Książenice i Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Fundacja Miasto - Ogród Książenice i Urząd Miasta w Grodzisku Mazowieckim.
3. Podsumowanie i nagrodzenie laureatów nastąpi w dniu 12 maja 2012 r. o godzinie 10.00 na Pikniku Ekologicznym w Książenicach.
4. Prace należy złożyć do dnia 27 kwietnia 2012 roku, do Biblioteki Publicznej przy ul. Spółdzielczej 9.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony równocześnie w dwóch kategoriach:
I - kategoria plastyczna - plakat o tematyce ekologicznej
II – kategoria literacka - wiersz o tematyce ekologicznej

Uczestnictwo w Konkursie


1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.

Przebieg i warunki udziału w Konkursie


1.Uczestnik konkursu wykona samodzielnie pracę do jednej z dwóch kategorii konkursu:
Kategoria I - uczestnik napisze własny wiersz o tematyce ekologicznej.
Kategoria II - uczestnik wykona samodzielnie pracę plastyczną w dowolnej technice o tematyce ekologicznej.
2. Zarówno praca plastyczna jak i literacka powinna być przygotowana do zaprezentowania na wystawie, wykonana na kartonie formatu A3.
3. Praca konkursowa powinna zawierać metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu z danymi: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły lub przedszkola, imię i nazwisko opiekuna i tel. kontaktowy opiekuna.

Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Z każdej placówki na konkurs mogą wpłynąć po trzy prace w poszczególnych kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe: klasy I-III ; IV –VI i gimnazja.
2.Spośród złożonych prac spełniających kryteria regulaminu komisja wyłoni zwycięzców i przyzna I, II, III nagrodę w każdym przedziale wiekowym w dwóch kategoriach konkursu oddzielnie.
3. Komisję powołuje Organizator.
4.Organizator opublikuje listę laureatów na stronie internetowej Fundacji oraz w lokalnej prasie.
5.Kryteria oceny: zgodność z tematem konkursu, poprawność językowa i stylistyczna w kategorii literackiej, estetyka.

Ochrona danych osobowych.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i nagrodzenia.

Postanowienia końcowe
1.Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Fundacji Miasto –Ogród Książenice i Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.
2.Prace złożone w konkursie nie podlegają zwrotowi.


ZAPRASZAMY


Informacji udzielają: J. Szczygielska 602572180 Fundacja Miasto-Ogród Książenice; M. Zdrojewska 22 734-79-07 Biblioteka Publiczna