w dziale Opisy
Utworzono: niedziela, 01. marzec 2015 10:24

Jak to się wszystko zaczęło...

W sierpniu 2013 r. Fundacja wzięła udział w konkursie grantowym "Działaj Lokalnie". Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu oraz wsparciu sponsorów mogła zaprosić mieszkańców Książenic i okolic do współpracy przy nowym projekcie. Wspólnie stworzyliśmy Omnibook'a (omni - wszystko; book - książka) - książenicką bibliotekę. W trakcie projektu zachęcaliśmy czytelników m.in. do podzielenia się własnymi książkami. Ku naszemu zdumieniu, okazało się, że otrzymaliśmy w darze mnóstwo woluminów, a na listę czytelników zapisali się chętnie zarówno dorośli, jak i dzieci. Wśród przekazanych Omnibook'owi pozycji znalazły się prawdziwe perły, np. zabytkowe książki z autografami samych autorów. Wizyty darczyńców nierzadko przeradzały się w miłe, sąsiedzkie pogawędki czy też rodzinne opowieści, do których pretekstem stawały się przyniesione lektury. Ściany biblioteki zostały ozdobione podarowanymi pejzażami, a samo pomieszczenie było jasne i przytulne. Kiedy projekt formalnie dobiegł końca, nie chcieliśmy - zarówno mieszkańcy, wolontariusze, jak i sama Fundacja - aby coś, w co włożyliśmy tyle ciężkiej pracy i serca, przepadło. Omnibook powoli rozkwita. Wspólnie pracujemy nad wzbogaceniem i uatrakcyjnieniem oferty biblioteki. Chcemy, by z czasem, Omnibook stał się nie tylko przytulną czytelnią, ale także przyjaznym, otwartym miejscem spotkań.

 

Nasz cel

Omnibook jest przede wszystkim biblioteką - chcemy udostępniać czytelnikom literaturę, której nie mają w domowych zbiorach. Jednak gromadzenie i wypożyczanie książek to nie wszystko, co mamy do zaoferowania. Naszym celem jest tworzenie otwartej biblioteki, która nikogo nie wyklucza, zaprasza ludzi i wydarzenia pod swój dach i sama jest zapraszana. Taka biblioteka może stać się atrakcyjnym miejscem spotkań, przyciągając osoby w różnym wieku. Może oferować przestrzeń dla małej galerii sztuki, do pracy, nauki, spotkań, zabaw. Założeniem pomysłodawców Omnibook'a jest tworzenie takiej właśnie przyjaznej przestrzeni, dostępnej dla każdego. Chcemy, aby biblioteka budowała poczucie bliskości, więzi, dumy z czegoś, co powstało wspólnymi siłami. Zachęcamy do dzielenia się książkami, swoimi talentami, doświadczeniami, do obcowania z literaturą i innymi dziedzinami sztuki, do rozwijania wyobraźni. Omnibook oprócz wypożyczania książek chce "wypożyczać" również przestrzeń do realizacji pomysłów swoich czytelników.

w dziale Opisy
Utworzono: poniedziałek, 11. czerwiec 2012 21:52

Głównym celem projektu „Pod Dobrym Adresem” jest, przede wszystkim, zintegrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólny udział w atrakcyjnych i różnorodnych spotkaniach i warsztatach organizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania; bez konieczności dojazdów. Zamierzamy to osiągnąć poprzez uruchomienie lokalnego centrum kultury „Pod Dobrym Adresem”, miejsca przyjaznego całym rodzinom, z atrakcyjna ofertą spędzania wolnego czasu.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki. Realizowany jest w Książenicach. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Grodzisk Mazowiecki.

w dziale Opisy
Utworzono: wtorek, 29. marzec 2011 17:13

Nasilające się obecnie zjawiska demograficzne polegające na znacznych migracjach ludności, wywierają bardzo duży wpływ na strukturę powstających, nowych, lokalnych społeczności. Ludności zamieszkująca nowo budowane, czasami liczące setki domów/mieszkań osiedla, pochodzi z różnych rejonów nie tylko naszego kraju, ale i Europy. Różni się poziomem rozwoju technologicznego i tradycjami. Specyficzny, wymuszony tryb pracy i wypoczynku nie ułatwia zawierania nowych znajomości i aktywnego uczestnictwa w tworzeniu lokalnej społeczności.

Wspólne działania i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji, ochrony środowiska, zachowania i uszanowania tradycji kulturowych, tworzenia wspólnych miejsc do odpoczynku i rekreacji, przyczynią się do integracji i konsolidacji społeczności Książenic.

 

w dziale Opisy
Utworzono: wtorek, 29. marzec 2011 17:13

Bardzo wysokie tempo przekształcania terenów wokół dużych aglomeracji miejskich z typowo rolniczych i leśnych w potężne kompleksy mieszkaniowe oraz rozbudowa szlaków komunikacyjnych może mieć ogromny wpływ na cały otaczający nas ekosystem. Działania lokalnych samorządów i zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego mogą okazać się niewystarczające. By powstrzymać degradacje naszego naturalnego środowiska i zachować je dla przyszłych pokoleń konieczny jest aktywny udział całej lokalnej społeczności, w inicjatywach i przedsięwzięciach wspierających edukację i postawy ekologiczne oraz ochronę naszych zasobów naturalnych.